Rebecca Rowden

Ers 2013 rwyf wedi rheoli'r tîm Dadansoddi Busnes, gan ddarparu mewnwelediad strategol a gweithredol i reolwyr busnes ar draws Grŵp BDC gyda ffocws ar wella systemau critigol busnes.

Yn 2018, cymerais gyfrifoldeb dros y tîm Datblygu Busnes hefyd lle rwyf yn gyfrifol am osod y strategaeth datblygu busnes ar gyfer y timau buddsoddi yn ogystal â rheoli ymholiadau sy'n dod i mewn i'r banc datblygu.

Rwyf yn Gydymaith i'r Sefydliad Gwasanaethau Ariannol ac yn dal Tystysgrif Broffesiynol mewn Bancio.