Rhys Jones

Cyn cychwyn ar SportPursuit yn 2011, bu Rhys yn gweithio yn OC&C Strategy Consultants a’r buddsoddwr ecwiti twf yn yr Unol Daleithiau, Summit Partners.

Mae Rhys yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru, ac ymunodd a’r bwrdd ym mis Mawrth 2020.

Ef yw Swyddog Masnachol SportPursuit, adwerthwr ar-lein sy'n canolbwyntio ar chwaraeon i aelodau yn unig gyda 9 miliwn o aelodau ledled y DU ac Ewrop.

Yn Gymro Cymraeg, mae gan Rhys radd Meistr mewn Peirianneg dosbarth 1af o Brifysgol Rhydychen.