Rhys Jones

Mae Rhys yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru.

Rhys yw cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Masnachol SportPursuit, canolbwyntio ar chwaraeon ac mae ganddynt 8 miliwn o aelodau ledled y DU ac Ewrop.

Cyn dechrau SportPursuit yn 2011, bu Rhys yn gweithio yn OC&C Strategy Consultants a’r buddsoddwr ecwiti twf yn yr Unol Daleithiau Summit Partners.

Mae gan Rhys radd Meistr Peirianneg dosbarth 1af o Brifysgol Rhydychen.

Rhys yw cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol.