Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Rhys Jones

Ymunais â'r tîm eiddo ym mis Medi 2019 i weithio gyda'r tîm Hunan Adeiladu Cymru. Rydw i wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac yn gweithio yn ne ddwyrain Cymru. Fy ngwaith i yw helpu cwsmeriaid i gael yr arian sydd ei angen arnynt i adeiladu eu cartref eu hunain, yn ogystal â chefnogi awdurdodau lleol i baratoi lleiniau addas.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn meithrin perthnasoedd parhaol â chwsmeriaid a'u cefnogi i adeiladu cartref eu breuddwydion; goruchwylio'r prosiect - o roi'r rhaw gyntaf yn y ddaear, hyd at ei gwblhau.

Mae gen i dros bum mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes cyllid, yn bennaf ym maes risg a chydymffurfiaeth.