A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Rhys Jones

Cyn dechrau SportPursuit yn 2011, bu Rhys yn gweithio gydag OC&C Strategy Consultants a gyda'r buddsoddwr ecwiti twf yr UD, Summit Partners.

Mae'n dod o Rydaman,  ac mae gan Rhys radd Meistr dosbarth 1af mewn Peirianneg o Brifysgol Rhydychen.