Rob Lamb

Mae Rob yn entrepreneur digidol ac yn uwch arweinydd profiadol yn y diwydiant buddsoddi bydeang, gydag arbenigedd profedig mewn Datblygu busnes a gwneud penderfyniadau Buddsoddi hirdymor.

Mae Rob yn gyd-sylfaenydd Hedgehog, yr ap sy'n ei gwneud hi'n hawdd i unigolion fuddsoddi mewn asedau byd go iawn, fel eiddo tiriog masnachol ac ynni adnewyddadwy.

Cyn ei fywyd fel entrepreneur, treuliodd Rob 10 mlynedd yn Partners Group, un o reolwyr asedau mwyaf y byd a oedd yn canolbwyntio ar fuddsoddiadau mewn marchnadoedd preifat. Yn ystod ei gyfnod yn y cwmni, bu Rob yn gweithio yn Llundain, Zurich, San

Francisco a Dubai.

Cyn hynny roedd Rob yn gyfarwyddwr anweithredol yr ymgynghoriaeth buddsoddi effaith gymdeithasol Expectation State a FairPlay Trading, cangen fasnachol elusen cydraddoldeb rhywiol Cymru, Chwarae Teg. Yn siaradwr Cymraeg brodorol, mae Rob hefyd wedi graddio o Brifysgol Caerdydd.