A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Rob Lamb

Rob yw cyd-sylfaenydd y platfform digidol Hedgehog sydd â'r genhadaeth i ddemocrateiddio buddsoddi mewn eiddo tiriog, gan sicrhau bod buddion bod yn berchen ar asedau go iawn o'r radd flaenaf ar gael i bawb.

Cyn ei fywyd fel mentergarwr, treuliodd Rob 10 mlynedd gyda'r Partners Group, un o reolwyr asedau mwyaf y byd sy'n canolbwyntio ar fuddsoddiadau mewn marchnadoedd preifat. Yn ystod ei amser yn y cwmni, bu Rob yn gweithio yn Llundain, Zurich, San Francisco a Dubai.

Mae Rob hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol ar yr ymgynghoriaeth buddsoddi effaith gymdeithasol Expectation State a FairPlay Trading, cangen fasnachol elusen cydraddoldeb rhywiol Chwarae Teg.

Yn siaradwr Cymraeg ac yn frodor o Gymru, mae Rob hefyd wedi graddio ym Mhrifysgol Caerdydd.