Sally Phillips

Roedd fy nghyfrifoldebau’n cynnwys cefnogi busnesau bach a chanolig eu maint ar draws amrywiaeth eang o sectorau, gydag incwm blynyddol o hyd at £5 miliwn, a chyfleusterau benthyca hyd at £1 miliwn.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Ionawr 2022 fel rhan o’r tîm buddsoddiadau newydd.

Yn ystod fy 23 mlynedd o brofiad yn y sector bancio, rwyf wedi ymgymryd â rolau amrywiol, fel rheolwr busnes, cynghorydd morgeisi, cynghorydd ariannol ac arweinydd cangen.

Yn ystod y 6 blynedd diwethaf, roeddwn yn rheolwr cysylltiadau busnes yng Ngorllewin Cymru.