Sam Macalister-Smith

A minnau'n gyfrifydd cymwys, dwi'n defnyddio fy mhrofiad archwilio helaeth ac fy arbenigedd modelu ariannol i gefnogi a thyfu perthynas fusnes barhaol, hyrwyddo buddsoddiad dilynol a thwf strategol.

Cyn hynny, roeddwn yn gweithio i KPMG mewn timau archwilio cenedlaethol a chyfiawnder cenedlaethol cyn ymuno â'r cwmni yn 2008, ar secondiad i ddechrau.

Ers hynny, rwyf wedi cwblhau mwy na 60 o fuddsoddiadau ar gyfer busnesau yng Nghymru.