Sam Macalister-Smith

Rwy'n gweithio gydag ein portffolio ecwiti i helpu i ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer twf mewn busnesau yng Nghymru. Rwyf wrth fy modd yn helpu cwmnïau i gymryd y cam nesaf gyda chyllid dilynol.

Dwi'n defnyddio fy mhrofiad archwilio helaeth ac fy arbenigedd modelu ariannol i gefnogi a thyfu perthynas fusnes barhaol, hyrwyddo buddsoddiad dilynol a thwf strategol.

Cyn ymuno â'r cwmni yn 2008, roeddwn yn gweithio i KPMG mewn timau archwilio cenedlaethol a chyfiawnder cenedlaethol.

Ers hynny, rwyf wedi cwblhau mwy na 60 o fuddsoddiadau ar gyfer busnesau yng Nghymru.