A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Scott Hughes

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru sy'n cefnogi amrywiaeth eang o gwsmeriaid.

Mae gen i dros 19 mlynedd o brofiad bancio ac fe dreuliais y 15 mlynedd ddiwethaf ym maes bancio corfforaethol a masnachol.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn i'n gweithio gyda Banc Lloyds am dros 19 mlynedd yn rheoli portffolio o 150 o gleientiaid gyda throsiant o hyd at £12m.