Scott Hughes

Mae fy rôl yn rhoi'r cyfle i mi gefnogi busnesau lleol gyda phecynnau cyllido pwrpasol er mwyn galluogi twf, creu a diogelu swyddi.

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng ngogledd Cymru sy'n cefnogi amrywiaeth eang o gwsmeriaid.

Mae gen i dros 19 mlynedd o brofiad bancio, ac fe dreuliais y 15 mlynedd ddiwethaf ym maes bancio corfforaethol a masnachol.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn i'n gweithio gyda Banc Lloyds am dros 19 mlynedd yn rheoli portffolio o 150 o gleientiaid gyda throsiant o hyd at £12m.