Sian Price

Sian yw rheolwr prosiect Dirnad Economi Cymru. Mae’n hi’n benodai cyhoeddus ar Bwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan. 

Ymunodd Sian â Banc Datblygu Cymru yn 2008 fel uwch reolwr strategaeth, a chafodd ei dyrchafu yn 2019 yn rheolwr ymchwil a phartneriaeth.

Arweiniodd Sian y gwaith o ddatblygu Cronfa Busnes Cymru gwerth £216 miliwn.

Cyn hynny bu Sian yn gweithio i KPMG, Cyngor Caerdydd, a'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Mae gan Sian radd mewn Economeg gydag Almaeneg o Brifysgol Nottingham ac MBA o Brifysgol Caerdydd.