Sophia Campion

Rwy'n gweithio fel gweinyddydd cymorth buddsoddi, ochr yn ochr ag astudio BSc mewn Economeg a Chyllid Prifysgol Abertawe.

Rwyf wedi helpu’r holl dimau buddsoddi o fewn Banc Datblygu Cymru, ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio’n agos gyda’r tîm micro fenthyciadau i gefnogi busnesau lleol, llai drwy sicrhau bod pob buddsoddiad yn rhedeg yn effeithiol.

Rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio yma wrth i mi orffen fy astudiaethau academaidd.