Sophia Campion

Fel rhan o’r tîm gweinyddu cymorth buddsoddi, rwyf wedi helpu’r holl dimau buddsoddi ym Manc Datblygu Cymru.

Rwy’n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio’n agos gyda’r tîm benthyciadau micro i gefnogi busnesau lleol, llai drwy sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau’n rhedeg yn effeithiol.

Ar ôl cwblhau fy BSc mewn Economeg a Chyllid ym Mhrifysgol Abertawe, rwy’n edrych ymlaen at barhau i ddysgu a datblygu yn fy rôl ym Manc Datblygu Cymru.