Steve Holt

Mae gen i brofiad datblygu economaidd sylweddol a minnau wedi arwain timau a rhaglenni Llywodraeth Cymru a Chynllun Datblygu Cymru, hyrwyddo arloesedd, masnach, datblygu'r gadwyn gyflenwi a mewnfuddsoddi yn benodol. Rwyf wedi sefydlu timau a swyddfeydd yn Ewrop yn flaenorol ac yn ddiweddar yn Llundain.

'Fel proffesiwn, 'rwy'n beiriannydd mecanyddol, ac 'rwyf wedi mwynhau gyrfa reoli ym maes cytundebau gweithgynhyrchu cyn i mi symud i'r sector gyhoeddus 20 mlynedd yn ôl.

'Rwy'n gyd-aelod o'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig, ac mae gen i MBA o Brifysgol Morgannwg.