Tom Davies

Rydw i’n angerddol am dechnolegau newydd sy’n datrys problemau’r byd go iawn ac mae fy rôl yn fy ngalluogi i gefnogi busnesau newydd ym maes technoleg drwy strwythuro atebion ariannu effeithiol, wedi’u teilwra.

Rydw i’n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, sy’n rhoi cyfle i mi gefnogi busnesau lleol yn Ne Cymru.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn i’n gweithio i Deloitte yn eu hadran archwilio technoleg ariannol. Roedd fy rôl yn cynnwys archwilio busnesau technoleg ariannol yn eu cyfnod twf, a hynny ar draws amrywiaeth o sectorau gan gynnwys rheoli cyfoeth, bancio busnesau bach a chanolig a benthycwyr.

Rydw i’n gyfrifydd siartredig; yn archwilydd cymwysedig ac mae gen i radd dosbarth cyntaf BSc mewn Mathemateg o Brifysgol Bryste.