Tom Preene

Fel cyfarwyddwr, Steve sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros Angylion Buddsoddi Cymru. Mae gan Angylion Buddsoddi Cymru dîm craidd o bedwar a grŵp cofrestredig o 300 a mwy o angylion buddsoddi. 

Mae ganddo lawer iawn o brofiad yn y maes datblygu economaidd, a hynny ar ôl arwain timau a rhaglenni ar ran Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Datblygu Cymru i hyrwyddo arloesedd, masnach, datblygiad cadwyni cyflenwi, a mewnfuddsoddi yn benodol.

Yn y gorffennol, mae Steve wedi sefydlu timau a swyddfeydd ledled Ewrop – gan gynnwys yn Llundain yn fwy ddiweddar. Peiriannydd mecanyddol yw Steve yn ôl ei alwedigaeth, ac mae wedi mwynhau gyrfa fel rheolwr ym maes gweithgynhyrchu contractau cyn symud i’r sector cyhoeddus dros 20 mlynedd yn ôl. 

Mae’n gymrawd o'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig, ac mae ganddo MBA o Brifysgol Morgannwg.