A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Tom Preene

Rwy'n rheoli ac yn cynnal llwyfan buddsoddi Angylion Buddsoddi Cymru ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt cychwynnol ar gyfer ymholiadau a wneir trwy wefan Angylion Buddsoddi Cymru, sy'n rhoi'r pleser i mi o gael siarad bob dydd â busnesau sy'n ddiddiwedd o arloesol a dyfeisgar.

Ymunais â thîm Angylion Buddsoddi Cymru ym mis Ebrill 2019 ar ôl un mlynedd ar ddeg gyda Coutts & Co, lle roeddwn yn Fancwr Preifat rheoledig yn gofalu am bortffolio o unigolion gwerth net uchel. Rwyf hefyd wedi gweithio i NatWest, Nationwide a Handelsbanken yn ystod fy ngyrfa.