Tom Preene

Fi yw rheolwr gweithrediadau Angylion Buddsoddi Cymru yn gweithio'n agos gyda busnesau, buddsoddwyr a'r rheolwyr rhanbarthol i helpu busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad i ymgysylltu â'n cymuned o angylion buddsoddi.

Rwy'n rheoli ac yn cynnal llwyfan buddsoddi Angylion Buddsoddi Cymru, ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt cychwynnol ar gyfer ymholiadau a wneir trwy wefan Angylion Buddsoddi Cymru, sy'n rhoi'r pleser i mi o gael siarad bob dydd â busnesau sy'n ddiddiwedd o arloesol a dyfeisgar.

Ymunais â thîm Angylion Buddsoddi Cymru ym mis Ebrill 2019 ar ôl un mlynedd ar ddeg gyda Coutts & Co, lle roeddwn yn Fancwr Preifat rheoledig yn gofalu am bortffolio o unigolion gwerth net uchel.

Rwyf wedi gweithio i NatWest, Nationwide a Handelsbanken yn ystod fy ngyrfa.