Vanessa Smith

Rwy'n teimlo'n angerddol ynghylch cefnogi busnesau gyda'u strategaethau twf tra'n cynnal perthnasoedd cryf, hirhoedlog.

Mae fy sylfaen gwaith yn swyddfa Caerdydd, ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2021.

Yn flaenorol, bûm yn gweithio ym maes archwilio yn KPMG, ac rydw i'n gyfrifydd siartredig gyda'r ICAEW ac mae gennyf brofiad helaeth o ryngweithio gydag ystod o ddiwydiannau a chwsmeriaid.

Rwy'n defnyddio fy mhrofiad a'm gwybodaeth ariannol a enillais trwy gyfrwng fy ngradd mewn Bancio a Chyllid ym Mhrifysgol Caerdydd, a fy mhrofiad gwaith.