Will Jones

Mae fy rôl yn rhoi’r cyfle i mi gefnogi busnesau lleol gyda phecynnau ariannu pwrpasol i alluogi twf, ac i greu a diogelu swyddi.

Rwy’n gweithio o’r swyddfa yn Wrecsam ac yn gweithio gyda busnesau ar draws chanolbarth a gogledd Cymru.

Mae gen i fwy na 10 mlynedd o brofiad yn y sector bancio, a chyn hynny gweithiais i HSBC, lle roeddwn yn arbenigo mewn benthyca corfforaethol a masnachol. Yn ystod fy amser yn HSBC, rheolais bortffolio o 120 o gwsmeriaid, gyda throsiant o £2 filiwn i £10 miliwn.

Cwblheais y Dystysgrif Broffesiynol mewn Bancio gyda'r LIBF yn 2016.