A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Arddangosfa Rhwydweithio Brecwast a Busnes ALBA

Mae Cymdeithas Fusnesau y Fenni (sy'n cael ei galw'n ALBA) yn codi arian ar gyfer Ymchwil Canser Cymru ac elusennau lleol eraill trwy gydol y flwyddyn.

Ymunwch â ni am frecwast rhwydweithio yn 8fed arddangosfa Alba a dewch i ymweld â'n stondin lle byddwn ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am gyllid busnes.

Gallwch archebu eich lle ar-lein yma.

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi