Benthyciadau mentrau cymdeithasol hyd at £50,000

Ydych chi'n fenter gymdeithasol sy'n chwilio am gyllid?

Mae benthyciadau o £1,000 i £50,000 ar delerau o hyd at 10 mlynedd ar gael trwy gyllid wedi'i glustnodi o fewn Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru (CMBC).

I gyflawni'r gronfa hon rydym yn gweithio gydag arbenigwyr sector. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyllid ar gyfer eich menter gymdeithasol, cysylltwch â'r naill neu'r llall o'r sefydliadau a restrir isod.                                                                                                                                                 

 

Sefydliad

Enw cyswllt

Rhif cyswllt

  1.  

Landsker Business Solutions Ltd

David Selwyn

01994 240631

  1.  

Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn CGGC

Caryl Jones

0300 111 0124

 

Sylwch na allwch wneud ceisiadau am arian menter gymdeithasol trwy wefan Banc Datblygu Cymru.