A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Benthyciadau mentrau cymdeithasol hyd at £50,000

Ydych chi'n fenter gymdeithasol sy'n chwilio am gyllid?

 

Rydym bellach yn darparu cyllid pwrpasol i fentrau cymdeithasol yng Nghymru er mwyn iddynt lwyddo ac ehangu eu heffaith.

Mae benthyciadau o £1,000 i £50,000 ar delerau o hyd at 10 mlynedd ar gael trwy gyllid wedi'i glustnodi o fewn Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru (CMBC).

I gyflawni'r gronfa hon rydym yn gweithio gydag arbenigwyr sector. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyllid ariannu ar gyfer eich menter gymdeithasol, cysylltwch â'r naill neu'r llall o'r sefydliadau a restrir isod.                                                                                                                                                             

 

 

Sefydliad

Enw cyswllt

Rhif cyswllt

  1.  

Landsker Business Solutions Ltd

David Selwyn

01994 240631

  1.  

Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn CGGC

Alun Jones

0300 111 0124

 

Cysylltwch gydag un o'r sefydliadau hyn i gael gwybod mwy.