A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Brecwast Busnes Powys: Cyfle gwych i'ch busnes chi

Bydd Cyngor Powys, Busnes Cymru a ni ein hunain yn cynnal cyfres o frecwastau ar hyd a lled y sir er mwyn darparu cyfleoedd rhwydweithio a chefnogaeth ar gyfer busnesau lleol.

Bydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris, yn rhannu'r cynllun Gweledigaeth 2025 a gwybodaeth am ddull gweithredu’r Tair Tref, gwasanaethau caffael y cyngor a'r cymorth busnes cyffredinol sydd ar gael.

Ymunwch â ni am fore addysgiadol a chyfle i rwydweithio rhwng 07:30 a 09:30 yn unrhyw un o'r digwyddiadau canlynol:

  • 18 Ebrill Llanfair-ym-muallt, Twr Brycheiniog, Sioe Amaeth Frenhinol Cymru, Llanelwedd
  • 19eg Ebrill Neuadd Y Drenewydd, Neuadd Gregynog, Tregynon
  • 25ain Ebrill Aberhonddu, Gwesty'r Castell Aberhonddu 
  • 2il Mai Canolfan, Owain Glyndŵr, Machynlleth  
  • 18 Mai Trefyclo, Knighton Hotel

Pwy sy'n dod

Gaynor Morris
Swyddog Buddsoddi