A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Cyflwyniad i gyllid cyfalaf menter

Bydd y Swyddog Buddsoddi Zoe Reich, o'n tîm buddsoddiadau menter dechnoleg, yn arwain sesiwn wybodaeth sy'n edrych ar opsiynau ariannu cyfalaf menter yng Nghymru.

Bydd y sesiwn am ddim hon yn cynnwys:

  • Cipolwg ar y dirwedd ariannu ar gyfer busnesau sy'n dechrau
  • Pa gyllid sydd ar gael ar gyfer gwahanol gamau yn ystod twf cwmni
  • Beth mae cyfalafwyr menter yn chwilio amdano
  • Sut i wneud cais am fuddsoddiad
  • Rhannu astudiaethau achos

Pwy sy'n dod