A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Cymhorthfa Galw heibio Sesiwn Cyllid ar gyfer Twf - Cwmbrân

Fel cynrychiolwyr lleol, rydym yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau rydym yn gweithio â hwy yn sicrhau'r arian sydd ei angen arnynt i helpu gyda chostau dechrau neu i gefnogi twf.

Yn y sesiwn, dysgwch fwy am y gefnogaeth sydd ar gael gan y sefydliadau uchod. Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn ddarparu cyllid ariannu i ddechrau neu ehangu busnes, gan eich cefnogi gyda chyllid er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed i brynu busnes.

Os ydych chi'n fusnes newydd neu'n fusnes sy'n bodoli'n barod, dewch i siarad â ni am eich busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

E-bostiwch emily.wood@bancdatblygu.cymru os gwelwch yn dda i archebu slot 30 mun.

Neu fel arall rhowch ganiad iddi ar 02920 338 110.

 

Digwyddiad

Cymhorthfa Galw heibio Sesiwn Cyllid ar gyfer Twf

Dyddiad

Dydd Mercher 25 Medi yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard

Amseroedd

10.00 – 14:00

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi