Cynhadledd yr Economi Werdd 2023

Rydyn ni’n falch o fod yn un o noddwyr Cynhadledd gyntaf yr Economi Werdd. Byddwn yn arddangos gyda llawer o sefydliadau eraill a byddwn hefyd yn noddi’r seminar ‘Datgarboneiddio eich busnes’. Byddwch yn clywed gan arbenigwyr yn y maes ar sut gallwch helpu eich cwmni i fod yn wyrdd. 

Bydd yr arddangosfa, sy’n cael ei chynnal gan 4theregion, yn rhoi sylw i wyth prif thema ar gyfer newid i fod yn economi werdd, sef: Adeiladau, Ynni, Bwyd, Arloesi, Deunyddiau, Natur, Sgiliau a Thrafnidiaeth. 

Pwy sy'n dod