Nghyffordd Llandudno

Map of Llandudno Junction

Cyrraedd ein swyddfa yng Nghyffordd Llandudno

Yr orsaf drenau agosaf i'r swyddfa yw Gorsaf Cyffordd Llandudno, tua 5-10 munud mewn car neu 15-20 munud ar droed. I gyrraedd ar y ffordd dilynwch yr A55 tua'r gorllewin. Gadewch wrth Gyffordd 19 tuag at yr A470 i Landudno / Cyffordd Llandudno. Wrth y gylchfan gyntaf ar yr A470 cymerwch yr allanfa gyntaf i Narrow Lane ac mae Anson House ar yr ochr chwith.

Ein cyfeiriad yw: Anson House, 1 Cae'r Llynen, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9LS