Wrexham

Map of Wrexham

Cyrraedd ein swyddfeydd yn Wrecsam

Swyddfa Wrecsam yw ein pencadlys cofrestredig. Yr orsaf drenau agosaf i'r swyddfa yw Gorsaf Gyffredinol Wrecsam, mae'n cymryd 5-munud os ydych yn gyrru oddi yno mewn car neu 10-15 munud i'w gerdded. I'n cyrraedd trwy ddefnyddio'r ffordd, dilynwch Ellice Way ar Barc Busnes Iâl a chymryd y trydydd troad i'r chwith ac mae'r swyddfa yn union ar y chwith. Mae'n hawdd cyrraedd at Ellice Way oddi ar yr A483, sef ffordd osgoi Wrecsam, a hon yw'r ffordd fynediad ar gyfer Gwesty'r Ramada Plaza. Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio ar gael y tu allan i'r swyddfa.

Ein cyfeiriad yw: Uned J, Pentref Busnes Iâl, Ellice Way, Wrecsam, LL13 7YL