A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored ICE Cymru

Rydym yn edrych ymlaen at arddangos yn ystod Diwrnod Agored nesaf ICE Cymru ar 26 Mawrth, lle bydd busnesau'n gallu cael arweiniad a chefnogaeth.

Bydd Emily Wood o'n tîm micro fenthyciadau wrth law i drafod yr ystod o gyllid a gynigiwn i fusnesau newydd a chwmnïau sefydledig. Os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol i ddechrau, cryfhau neu dyfu eich busnes, yna dewch draw i gael gwybod mwy.

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi