A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored ICE Cymru

Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddiwrnod Agored ICE Cymru arall, felly dewch draw i siarad gydag aelod o staff am eich cynlluniau busnes.

Os oes angen cymorth arnoch i ddechrau, tyfu neu gynyddu maint eich busnes, mae gennym amrywiaeth o arian cyllido y gallwn ei gynnig i chi.

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi