A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Diwrod Agored ICE Cymru

Gobeithiwn eich gweld yn Niwrnod Agored nesaf ICE Cymru lle bydd un o’n cynghorwyr wrth law i roddi gwybodaeth ar y gwahanol fathau o gyllid y medrwn eu cynnig.

Os ydych angen cymorth i ddechrau, tyfu neu ehangu eich busnes, mae gennym gyllid ar gyfer cwmnïau newydd a busnesau wedi eu sefydlu eisoes.

Peidiwch â cholli eich cyfle a threfnwch yma.

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi