Eich busnes, Eich etifeddiaeth: Adeiladu etifeddiaeth gynaliadwy i chi a'ch busnes

Ymunwch â ni, ynghyd â Brewin Dolphin ac ACCA ar gyfer seminar brecwast i archwilio sut y gallwch chi, fel perchennog busnes, adeiladu etifeddiaeth gynaliadwy i chi'ch hun a'ch busnes.

Bydd ein Swyddog Buddsoddiadau Newydd, Stephen Galvin, yn eistedd ar y panel. Y panelwyr eraill yw:

  • Menna Cule o Brewin Dolphin
  • Mervyn Ham o Iridium Corporate Services Ltd 
  • Nick Harknett o Minerva laboratories Ltd

 

I gadw eich lle, cysylltwch gydag Emily Wood erbyn dydd Gwener 6 Ebrill drwy e-bost emily.wood @bancdatblygu.cymru, cofiwch son am unrhyw anghenion dietegol wrth ymateb.

Pwy sy'n dod

Stephen Galvin
Uwch Swyddog Buddsoddi