A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

EXPO Busnes Zokit

Rydym yn edrych ymlaen at eich cyfarfod yn EXPO Busnes Zokit lle byddwn yn

arddangos, ynghyd â busnesau lleol eraill.

Dewch draw i ddweud helo a darganfod mwy am ein cyllid benthyciadau a sut y

gallwn ni helpu eich busnes i dyfu.

Mae'n rhad ac am ddim i fynychu felly peidiwch â cholli allan ac archebwch eich lle yn fan hyn.

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi