FG50 (Fast-Growth)

Eleni yw pen-blwydd y digwyddiad Fast Growth 50 Cymru yn 25 oed, ac rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o’r dathliadau. Rydyn ni’n noddi’r wobr ‘Twf Cynaliadwy’. 

Bydd y digwyddiad yn datgelu safle busnesau yn y mynegai Fast Growth 50 ac yn cydnabod y rheini sydd wedi cyrraedd y rhestr fer mewn llu o sectorau.

Pwy sy'n dod