Gweithdy Twf Busnes y Canolbarth

Mae Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru a Darwin Gray, cwmni cyfraith masnach sy'n darparu cymorth arbenigol i fusnesau twf uchel, yn eich gwahodd i ymuno â nhw am drafodaeth fywiog a diddorol am y materion cyfreithiol a'r heriau ymarferol y gallai busnesau twf uchel eu hwynebu.

Yn ogystal â dysgu am rai o'r materion cyfreithiol sy'n wynebu busnesau sy'n tyfu, bydd cyfle hefyd i ddysgu mwy am y Rhaglen Cyflymu Twf a buddion posibl y rhaglen i'ch busnes.  

Pwy sy'n dod

Gaynor Morris
Swyddog Buddsoddi