Gwobrau Dealmaker Insider Wales 2023

Mae'r gwobrau hyn yn arddangos trafodion gorau cwmnïau dros y cyfnod blaenorol o 12 mis a'r sawl sy’n taro bargen rhwng cwmnïau, cynghorwyr cyllid corfforaethol, cyllidwyr a chyfreithwyr sydd wedi helpu i beri iddynt ddigwydd.

Cynhelir y cinio gwobrwyo yng Ngwesty a Sba Mercure Caerdydd Holland House a bydd yn gyfle i glywed y diweddaraf gan gyfeillion ar y sin cyllid corfforaethol yng Nghymru. Ymhlith y gwobrau fydd yn cael eu cyflwyno yn y digwyddiad y mae Cyllidwr y Flwyddyn, Bargen Ryngwladol y Flwyddyn, Bargen Fusnes Bach y Flwyddyn a llawer mwy. Mae'n bleser gennym noddi categori'r Tîm Cyllid Corfforaethol.

Pwy sy'n dod