Gwobrau Dechrau Busnes Cymru 2023

Mae’r Gwobrau Dechrau Busnes yn gydweithrediad rhwng sylfaenwyr Gwobrau Entrepreneur Prydain Fawr - rhaglen genedlaethol sefydledig sy'n derbyn dros 5,000 o geisiadau'r flwyddyn - a Gwobrau Dechrau Busnes Cymru, yr unig wobrau cenedlaethol a rhanbarthol sy'n dathlu busnesau newydd yn y DU ar hyn o bryd.

Mae’r Gwobrau Dechrau Busnes yn cydnabod cyflawniadau'r unigolion anhygoel hynny sydd wedi cael syniad gwych, wedi gweld y cyfle ac wedi mentro lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd.

Eisoes wedi ennill eu plwyf ac yn ffynnu yng Nghymru, mae Gwobrau Dechrau Busnes bellach yn cymryd yr angerdd a'r awch i ddathlu busnesau newydd ac yn ymestyn ledled y Deyrnas Unedig gyfan.

Rydym yn falch o noddi’r Wobr Dechrau Busnes Gwyrdd sy'n cydnabod y rhai sy'n datblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau sy'n arwain at welliannau amgylcheddol sylweddol.

Pwy sy'n dod