Gwobrau Eiddo Insider Wales 2023

Mae'r digwyddiad hwn yn dathlu llwyddiannau'r rhai o fewn y sector eiddo dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ddigwyddiad tei du, bydd yn arddangos y cwmnïau adeiladu, y bargeinion, y datblygiadau a mwy sydd wir wedi dod i’r amlwg a disgleirio. Bydd gwobrau 2023 hefyd yn cyflwyno categori newydd 'Arloesedd y Flwyddyn' er mwyn cydnabod y ffyrdd newydd y mae'r diwydiant hwn yn newid ledled Cymru.

Bydd cyfanswm o 15 o wobrau yn cael eu cyflwyno yn ystod y noson ac rydym yn falch o noddi Gwobr Datblygiad Preswyl y Flwyddyn eleni

Pwy sy'n dod