Gwobrau Merched mewn Busnes Cymru 2023

Mae'n bleser gennym unwaith eto noddi'r gwobrau dwyieithog hyn yn ein hymdrech barhaus i gefnogi merched busnes yng Nghymru. Mae'r gwobrau'n agored i bob entrepreneur o fenyw, ac yn dathlu busnesau o unrhyw oedran, o unig fasnachwyr i fentrau mwy, ac maen nhw’n digwydd yn bersonol am y tro cyntaf erioed diolch i gefnogaeth Yr Egin, Caerfyrddin.

I adlewyrchu'r amrywiaeth cynyddol o fusnesau, mae 13 categori gwobrwyo eleni gyda'r enwebiadau ar agor tan 19 Ebrill am 5PM.

Pwy sy'n dod