A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Gŵyl Fusnes Zokit Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd gennym stondin yng Ngŵyl Fusnes Zokit ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r ŵyl yn ddigwyddiad rhwydweithio sydd ychydig yn wahanol. Gallwch ddisgwyl cymryd rhan mewn gemau a chystadlaethau ar thema gŵyl yn ogystal â gweithgareddau eraill i dorri’r garw.

Mae modd prynu tocynnau ar Eventbrite.

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi