Gwyddiau yn gwehyddu wrth i'r Felin ailagor ar ôl y cyfnod clo

Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Melin Tregwynt

Mae'r gwyddiau ym Melin Tregwynt yn gweithio unwaith eto wrth i’r gwaith wehyddu ailddechrau ym Melin Tregwynt yng Nghasmorys, Sir Benfro.

Mae'r busnes teuluol wedi goroesi dau ryfel byd, dirwasgiadau niferus a phandemig Cofid-19 ers iddo gael ei sefydlu gyntaf gan y teulu Griffith ym 1912. Dyfarnwyd £95,000 o Gynllun Benthyciad Busnes Cymru Cofid-19 gan Fanc Datblygu Cymru fel rhan o Gronfa Cydnerthedd Economaidd Llywodraeth Cymru sy'n golygu y gall Melin Tregwynt ailagor i'r cyhoedd nawr. Ar hyn o bryd bydd hyn ar sail rota lle bydd staff yn weithredol un wythnos ac un wythnos i ffwrdd er mwyn cadw staff, cwsmeriaid a'r teulu'n ddiogel.

Fel melin draddodiadol, mae Melin Tregwynt yn cynhyrchu carthenni, blancedi gorchudd, clustogau ac ategolion arobryn sy'n cael eu hallforio ledled y Byd. Mae'r busnes yn cyflogi 30 aelod o staff.

Dywedodd y perchnogion Amanda ac Eifion Griffith: “Diolch i gefnogaeth wych ein cwsmeriaid, staff a ffrindiau, rydym wedi gallu goroesi y cyfnod clo. Rydyn ni nawr yn dechrau gwehyddu eto ac mae ein siop felin a'n caffi wedi ailagor.

“Mae ein busnes ar-lein wedi parhau i fod yn gryf ledled y byd ac mae cynhyrchion yn parhau i gael eu hanfon ledled y byd. Roeddem yn gwerthfawrogi cyflymder ymateb a chyfathrebu agored â Banc Datblygu Cymru trwy gydol y cyfnod hwn."

Dywedodd Alun Thomas sy’n Rheolwr Cronfa gyda Banc Datblygu Cymru. “Mae Melin Tregwynt yn un sy’n dangos sut y gall busnesau traddodiadol sydd gan reolwyr ymatebol i’w cwsmeriaid ac sy'n gweithio’n galed i gael y wybodaeth ddiweddaraf tra’n cadw at eu hegwyddorion nid yn unig oroesi ond ffynnu hefyd. Pan fyddwch chi'n prynu cynhyrchion Melin Tregwynt, rydych chi'n prynu cannoedd o flynyddoedd o hanes.

Mae melin wedi bod ar y safle ers yr 17eg ganrif, pan fyddai ffermwyr lleol yn dod â'u cnu i'w nyddu i edafedd a'u plethu i mewn i flancedi gwlân Cymreig o sylwedd. Mae sgiliau a gwybodaeth yr holl staff, ddoe a heddiw, yn cadw'r traddodiad o wehyddu yng Nghymru yn fyw ym Melin Tregwynt. Fel un o dros fil o fusnesau y gwnaethon ni eu helpu yn ystod y pandemig hwn, mae'n bleser pur cynorthwyo Amanda ac Eifion."