IQ Endoscopes yn sicrhau rownd ariannu gwerth £1.5m o dan arweiniad Banc Datblygu Cymru a Creo Medical i ddatblygu gastrosgopau hyblyg un-defnydd

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Mae Banc Datblygu Cymru yn cyd-fuddsoddi gyda'r buddsoddwr corfforaethol Creo Medical Group plc ochr yn ochr â chyllidwyr eraill fel rhan o rownd ecwiti gwerth £1.5 miliwn yn IQ Endoscopes Ltd.

Bydd y buddsoddiad yn cefnogi datblygiad cynnyrch cyflym y platfform IQ - ystod o endosgopau hyblyg un defnydd sy'n darparu delweddau o hyd llawn y perfedd, gan helpu mewn diagnosteg a gweithdrefnau therapiwtig.

Mae Creo Medical, sydd wedi'i restru ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (a adwaenir fel AIM), yn arweinydd Med-Tech sy'n dod i'r amlwg ac mae wedi datblygu CROMA, Platfform Ynni Uwch electrofasgwlaidd wedi'i bweru gan ei dechnoleg Kamaptive sbectrwm llawn unigryw, sy'n cyfuno radio-amledd deubegwn ar gyfer gwneud toriadau lleol a microdonaidd manwl gywir ar gyfer ceulo rheoledig. Mae Creo hefyd wedi datblygu cyfres o ddyfeisiau meddygol a ddyluniwyd, i ddechrau, ar gyfer y maes sy'n dod i'r amlwg mewn endosgopi therapiwtig GI.

Yr IQ Scope yw prif gynnyrch IQ Endoscope. I ddechrau, bydd y platfform IQ yn cynnwys gastrosgop a cholonosgop tafladwy cyflenwol, y gellir ei ddefnyddio'n ddiogel gyda chyfres Creo Medical o ddyfeisiau traul GI. Mae IQ Endosgopau yn credu y gall endosgopi un defnydd ddileu'r risg o drosglwyddo afiechydon ac mae'n hawdd ei ddefnyddio y tu allan i leoliadau ysbyty gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer gwledydd sy'n datblygu lle mae gweithdrefnau endosgopi yn brin.

Mae Creo Medical wedi cael cefnogaeth Banc Datblygu Cymru fel buddsoddwr dros sawl rownd hyd at eu Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol llwyddiannus (CCC) ar AIM yn 2016. Mae Creo Medical bellach yn gweithio ochr yn ochr â'r Banc Datblygu fel buddsoddwr corfforaethol. Mae'r Banc Datblygu yn gyd-fuddsoddwr ecwiti gweithredol, gydag arian ar gael ar gyfer busnesau technoleg potensial twf uchel, o'r cyfnod sbarduno a sgil-gynhyrchion i CCC a thu hwnt.

Bydd Prif Weithredwr Creo Medical, Craig Gulliford, yn ymuno â bwrdd IQ Endoscopes fel cyfarwyddwr anweithredol.

Fe wnaeth Craig Gulliford, Prif Weithredwr Creo Medical y sylw hwn: “Mae technoleg aflonyddgar IQ Endoscopes yn dileu’r risg o groeshalogi sydd ar flaen meddyliau clinigwyr ar hyn o bryd gyda chyffredinrwydd COVID-19. Ni all ymarferwyr fentro halogiad rhwng gweithdrefnau endosgopi. Mae creu endosgop tafladwy, y disgwylir iddo gael ei leoli ar bwynt cost is na thechnoleg gyfredol, yn obaith gwefreiddiol dros ben a dyma'r rheswm pam mae Creo Medical yn awyddus i gefnogi datblygiad y cynnyrch i gael IQ Scope a'r platfform i'r farchnad cyn gynted â phosibl.”

Bydd IQ Endoscopes, yn adleoli ei weithrediadau i Gymru yn dilyn y cylch cyllido.

Ychwanegodd Matt Ginn, PW IQ Endoscopes: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau’r buddsoddiad cychwynnol hwn gan Fanc Datblygu Cymru, Creo Medical a grŵp o fuddsoddwyr angylion. Mae'n rhoi cyfle perffaith i ni ddatblygu ein technoleg cynnyrch yn gyflym a dod ag ystod o endosgopau un defnydd, hyblyg i'r farchnad. Bydd ein platfform nid yn unig yn cael gwared ar bob bygythiad o groeshalogi rhwng gweithdrefnau endosgopi, ond hefyd yn cynyddu'r trwybwn o gleifion. Ar ôl gweithio yn y diwydiant dyfeisiau meddygol am dros 15 mlynedd, mae gan IQ Endoscopes weledigaeth ar gyfer technoleg a fydd yn cael effaith fyd-eang.”

Dywedodd Dr Richard Thompson, Uwch Swyddog Buddsoddi ym Manc Datblygu Cymru: “Mae gan IQ Endoscopes dîm a phlatfform technoleg trawiadol sy'n mynd i'r afael â marchnad fyd-eang helaeth. Mae hwn yn gyfle go iawn i ddatblygu technoleg feddygol gyflenwol newydd a all ehangu mynediad at endosgopi. Mae gan Creo Medical arbenigedd sylweddol yn y maes hwn, a dyna pam rydym yn falch iawn o ddyfnhau ein perthynas waith â nhw ymhellach a'r syndicâd trawiadol hwn o fuddsoddwyr angylion fel rhan o'r cylch cyllido hwn."