Mae Banc Datblygu Cymru yn parhau i fod y buddsoddwr ecwiti mwyaf mewn busnesau Cymreig

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Newidwyd:
Cyllid ecwiti
equity investment

Rydym yn falch o fod yn bartner gyda Beauhurst ar gyfer ei ail adroddiad 'Ecwiti yng Nghymru'. Mae cyllid ecwiti yn parhau i fod yn alluogwr mawr ar gyfer twf busnes ac mae'n chwarae rhan hanfodol mewn economi Gymreig ddeinamig.

Mae Beauhurst wedi rhyddhau ei ail adroddiad ‘Equity in Wales’ ac rydym yn falch unwaith eto o fod y buddsoddwr ecwiti mwyaf mewn busnesau Cymreig.

Darllenwch yr adroddiad llawn