Perchnogion newydd ar gyfer gwesty Neuadd Llandyfái yn dilyn cefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru

Emily-Wood
Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
lamphey hall

Mae gwesty poblogaidd mewn llecyn prydferth yn Sir Benfro wedi sicrhau dyfodol newydd disglair wedi iddo gael ei brynu gan y perchennog newydd Robert Jones a rheolwr y gwesty Matthew Pugsley.

Cafodd Gwesty 10 ystafell Neuadd Llandyfai ym mhentref Llandyfai ei roi ar werth yn ddiweddar. Yn ogystal â benthyciad o £50,000 gan Fanc Datblygu Cymru, fe wnaeth Rob a Matthew fuddsoddi eu harian eu hunain yn ogystal â sicrhau morgais personol gan NatWest. Fe wnaeth y micro fenthyciad bontio’r bwlch rhwng eu cyllid a’r pris gofynnol, a chaniatau iddyn nhw brynu’r gwesty fel busnes gweithredol. Mae’r fargen wedi eu galluogi i ddiogelu 12 o swyddi staff presennol.  

Mae’r cyn reithordy ddim ond dwy filltir o draeth Freshwater East ac mae’n boblogaidd ymysg gwesteion busnes a thwristiaid. Mae Neuadd Llandyfai yn ymfalchio yn ei far a’i dŷ bwyta bistro gyda’r nos.

Meddai’r perchennog newydd Rob Jones: “Pan ddaeth y cyfle i bryn Neuadd Llandyfai i’r amlwg, neidiodd Matthew a finnau ar y cyfle. Mae gallu bod yn berchnogion a rhedeg ein busnes ein hunain mewn rhan mor brydferth o’r byd wirioneddol yn gwireddu ein breuddwyd. Dim ond angen ychdyig o arian cyfalaf ychwanegol oedd ei angen arnom i wireddu’r freuddwyd honno, a dyna lle ddaeth Emily a’r Banc Datblygu i mewn.”

Emily Wood oedd y swyddog buddsoddi a drefnodd y benthyciad gan y Banc Datblygu ar gyfer Rob a Matthew.  “Cipiodd y cyfle fy anadl pan ddangosodd Rob a Matthew fi o gwmpas y gwesty a siarad em eu hangerdd am letygarwch a’u huchelgeisiau ar gyfer y busnes. Roedden’ nhw eisoes wedi sicrhau y rhan fwyaf o’r arian yr oedden’ nhw ei angen i wneud y pryniant ac roeddem ninnau wrth ein bodd ein bod yn gallu eu helpu i alluogi iddyn nhw gyrraedd lle’r oedden’ nhw angen bod.”

Daeth y benthyciad o Gronfa Micro Fenthyciadau Cymru, sy’n cynnig benthyciadau gyda thelerau o hyd at 10 mlynedd o £1,000 i £50,000. 

Mae Neuadd Llandyfai wedi ail agor o dan y berchnogaeth newydd ac maen nhw’n paratoi ar gyfer y cyfnod gwyliau prysur.

“Rydyn’ ni’n edrych ymlaen at groesawu ein holl westeion ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn ystod ein tymor dathlu cyntaf yn dal yr awenau,” ychwanegodd Rob. “Rydyn’ ni’n teimlo yn gyffrous ac mae ein staff profiadol yn barod i wneud yn siŵr fod pawn yn cael hwyl ac yn cael arhosiad cofiadwy yn Neuadd Llandyfai.”