Seminar Brecwast banc lloegr

Rydym yn cynnal seminar brecwast ar y 23ain o Dachwedd, lle byddwn yn ymuno â'r siaradwr gwadd Ian Derrick, Dirprwy Asiant dros Gymru. Bydd ein rheolwr rhanbarthol ar gyfer y tîm buddsoddiadau Newydd, Alun Thomas yn mynychu.

Y pwnc trafod fydd y rhagolygon ar gyfer twf a chwyddiant yn y DU dros y tair blynedd nesaf a beth fydd hyn yn ei olygu o ran cyfraddau llog.

Ateber O.G.Y.Dd: E-bost rebecca.rowden@developmentbank.wales i gadw lle, ac i roi gwybod i ni am unrhyw ofynion dietegol.

Pwy sy'n dod

Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol, Buddsoddiadau Newydd