Pwy ydyn ni?

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud yn haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen i ddechrau, cryfhau a thyfu.

 Ein buddion

Mae 99% o gwsmeriaid newydd yn argymell ni*

  • Timau lleol sydd eisiau dod i adnabod eich busnes
  • Cefnogaeth i fusnesau newydd a busnesau sefydledig
  • Cyllid sy'n gweddu i'ch anghenion unigol

Ydych chi'n barod i wneud cais?

P'un a oes angen micro fenthyciad arnoch neu fenthyciad busnes mawr fe allwn ni helpu.

 Ymgeisiwch rŵan

Are you ready to apply?

Whether you need a small micro loan or a large business loan we can help.

Apply now
*Yn seiliedig ar sampl arolwg adborth cwsmeriaid o 115 o fusnesau rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019.