Aled Robertson

Ymunais â’r Banc Datblygu yn 2019, gan ddechrau yn y tîm gwasanaethau eiddo cyn ymuno â’r tîm portffolio yn 2021.

Trwy weithio o ein swyddfa Wrecsam, rwy’n cefnogi cwsmeriaid ledled Cymru gyda'u micro fenthyciadau presennol, yn ogystal â chwilio am unrhyw gyfleoedd ariannu eraill a allai fod ar gael iddynt.