Alwyn Thomas

Mae gen i brofiad helaeth ym maes eiddo yn Ne-orllewin Cymru, gan weithio mewn llywodraeth leol, darparu cyllid ar gyfer cynlluniau eiddo masnachol a chyflawni prosiectau adfywio ehangach.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn yn rheolwr masnachol ar gyfer cwmni cynhyrchu bwyd cynhenid mawr. Wedi gweithio yn y sector cyhoeddus ac mewn diwydiant, mae gennyf ddealltwriaeth o'r heriau y mae cwmnïau Cymru yn eu hwynebu. Fy nod yw gweithio gyda, a chefnogi datblygwyr bach a chanolig, sy'n chwarae rhan hanfodol wrth yrru economi Cymru.

Rwy'n seiliedig yn ein swyddfa yng Ngorllewin Cymru yng Nghanolfan Fenter Y Goleudy, Llanelli, gan weithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar draws Gorllewin Cymru.