Andrea Richardson

Rwyf wedi gweithio ar draws y sectorau bancio busnes a masnachol cyffredinol ers dros 14 mlynedd. Fy rôl i yw helpu ein cwsmeriaid i dyfu a chyflawni eu huchelgeisiau busnes.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Ebrill 2020 a rwy'n gweithio yn ein pencadlys yn Wrecsam.

Rwy'n mwynhau gweithio un i un gyda'n cwsmeriaid chwmnïau ar draws gogledd Cymru, gan ddod â gwerth ychwanegol i'm rôl trwy eu cysylltu â grwpiau cymorth busnes - boed hynny am gymorth ariannol pellach, neu i'w cyflwyno i grwpiau rhwydweithio newydd.

Rwy'n aelod gweithredol o'r Sefydliad Bancwyr Siartredig, ac mae gen i gymwysterau ac achrediadau amrywiol o'r Dystysgrif mewn Bancio Busnes i achrediad ar gyfer cefnogi merched mewn busnes.