Andrew Bradshaw

Mae gen i dros 18 mlynedd o brofiad arweinyddiaeth ym maes cyflenwi gwasanaeth ar draws y sectorau bancio, cyfleustodau a manwerthu. Rwy'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol timau gwasanaethau eiddo'r Banc Datblygu. Dros y blynyddoedd rwyf wedi helpu miloedd o bobl i brynu eu cartref.

Rwy'n rheoli gofynion rhanddeiliaid a rheoli newid i arwain swyddogaeth gwasanaethau tyfu yn effeithiol. Rwy'n gweithio'n agos gyda'r tîm Cymorth i Brynu Cymru i wneud y gorau o ddarparu gwasanaethau ac effeithiolrwydd cynlluniau.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2019. Rydw i wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ac mae gen i MBA o Brifysgol Cymru.