A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Andy Morris

Rwyf wedi bod yn cefnogi busnesau twf ers bron i 20 mlynedd fel buddsoddwr cronfeydd cyfalaf menter a hefyd fel ymgynghorydd cyllid corfforaethol. Roedd y ddwy rôl yn cynnwys gweithio gyda thimau rheoli yn ceisio caffaeliadau, yn chwilio am wariant cyfalaf neu gyfalaf gweithio, ond hefyd yn gweithio gyda pherchnogion yn ystyried eu hopsiynau olyniaeth p'un ai trwy waredu neu allbrynu a mewnbrynu.

Dechreuais fy ngyrfa yn y diwydiant dur gan gymhwyso fel cyfrifydd rheoli a sicrhau MBA tra'r oeddwn yn rhan o'r timau rheoli mewn gwahanol safleoedd ar draws De Cymru.