Anna Bowen

Mae gennyf dros 18 mlynedd o brofiad mewn bancio; cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru yn 2017 roeddwn gyda HSBC yn ymgymryd â nifer o rolau yn y canghennau ac mewn bancio masnachol. Rwyf wedi llwyddo i gael fy nhystysgrif IFS mewn bancio ac ymddygiad busnes.

Ers ymuno, rwyf wedi cefnogi busnesau ledled Gogledd Cymru fel rhan o'r tîm Micro Fenthyciadau mewn sectorau amrywiol gan gynnwys manwerthu, bwyd, gweithgynhyrchu a thwristiaeth.

Rwyf wedi fy lleoli yn swyddfa ein Pencadlys yn Wrecsam ac erbyn hyn rwy'n gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.