Anna Bowen

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru yn 2017, roeddwn gyda HSBC yn ymgymryd â nifer o rolau yn y canghennau ac mewn bancio masnachol.

Mae gennyf dros 18 mlynedd o brofiad mewn bancio, a rwyf i wedi llwyddo i gael fy nhystysgrif IFS mewn Bancio ac Ymddygiad Busnes.

Ers ymuno, rwyf wedi cefnogi busnesau ledled gogledd Cymru fel rhan o'r tîm micro fenthyciadau mewn sectorau amrywiol - gan gynnwys manwerthu, bwyd, gweithgynhyrchu a thwristiaeth.

Rwy'n gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar draws chanolbarth a gogledd Cymru, a rwyf i wedi fy lleoli ein swyddfa yn Wrecsam.