Anna Bowen

A minnau wedi fy lleoli yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru, rwy'n gweithio ar draws Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Mae gen i fwy na 17 mlynedd o brofiad ym maes bancio, treuliais y bedair blynedd ddiwethaf ym maes bancio masnachol yn gweithio gyda nifer o fusnesau gan gynnwys busensau gweithgynhyrchu, manwerthu a bwyd. Rwyf wedi llwyddo i ennill Tystysgrif IFS mewn bancio ac ymddygiad busnes.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, yr oeddwn gyda HSBC yn ymgymryd â nifer o rolau swyddogaethol o fewn y gwahanol ganghennau ac mewn rolau rheoli perthynas.