Beth Humphries

Rwy'n darparu cefnogaeth weinyddol i'n swyddogion datblygu eiddo. Rwy'n sicrhau bod y broses fuddsoddi yn rhedeg yn ddi-dor o'r dechrau i'r diwedd.

Rwyf wedi gweithio mewn nifer o wahanol sefydliadau ariannol gan gynnwys Cymorth i Brynu Cymru, Banc Lloyds a gyda busnes cyfrifeg.

Rydw i'n gweithio o'n swyddfa ni yng Nghaerdydd, ond yn darparu cefnogaeth ar draws Cymru gyfan.