Bethan Cousins

Ymunais â'r cwmni yn 2001 i ganolbwyntio ar fuddsoddiadau ecwiti ac erbyn hyn mae gennyf lawer o brofiad o fargeinion cyfalaf menter. Rwyf wedi gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau, gan arbenigo mewn technoleg, cyfryngau, gweithgynhyrchu a gwasanaethau busnes.

Rwy'n cael gweithio gyda llawer o dimau busnes a rheoli gwahanol ac rydw i wrth fy modd. Rydw i wirioneddol yn mwynhau cymryd rhan mewn bargeinion cyfalaf datblygu cymhleth. Mae'n waith cyffrous ac mae'n rhoi boddhad gwirioneddol.

Rwyf hefyd yn raddedig yn y gyfraith ac yn Gymrawd o Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr.