Carl Fitz-Gerald

Rwy'n awyddus i weithio gyda datblygwyr eiddo lleol i'w helpu i adeiladu mwy o gartrefi yng Nghymru, ac yn ei dro, amddiffyn swyddi yn y diwydiant adeiladu.

Mae gen i brofiad cadarn o weithio gyda busnesau a gweithwyr proffesiynol de Cymru ar draws ystod eang o sectorau.

Treuliais i dros 10 mlynedd yn gweithio ym maes bancio corfforaethol mewn banciau stryd fawr a herwyr. 

Ymunais â'r Banc Datblygu yn 2019, a rwyf yn siaradwr Cymraeg.