A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Carl Griffiths

Mae gen i brofiad helaeth yn y sector technoleg fel perchennog busnes ac fel buddsoddwr.

Mae gennyf PhD mewn Ffiseg o Brifysgol Caerdydd ac yr wyf yn gyn Brif Weithredwr ac yn sylfaenydd Seren Photonics Ltd.

Cyn sefydlu Seren, fe wnes i weithio fel prif beiriannydd ymchwil BICC Cables Ltd a sefydlodd ORS Ltd hefyd, sef gwneuthurwr profion optegol ar gyfer y diwydiannau lled-ddargludyddion. Yr oeddwn yn rheolwr gyfarwyddwr ORS am wyth mlynedd, yn rhedeg y busnes a chodi arian ecwiti cyn i mi fynd yn rheolwr buddsoddi gyda chwmni VC  Fusion IP plc.

Rwyf bellach yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn mentrau technoleg sy'n gyfoethog mewn eiddo deallusol sydd â'r potensial i fod yn gwmnïau twf uchel.

Rwyf hefyd wedi gweithio gyda nifer o ddarparwyr diwydrwydd dyladwy masnachol a chyd-fuddsoddwyr ac rydw i'n hoffi helpu busnesau i lunio a datblygu eu syniadau.