Carl Griffiths

Mae gen i brofiad helaeth yn y sector technoleg fel perchennog busnes, ac fel buddsoddwr.

Rwyf yn gyn Brif Weithredwr ac yn sylfaenydd Seren Photonics Ltd, a rwyf sefydlodd ORS Ltd, sef gwneuthurwr profion optegol ar gyfer y diwydiannau lled-ddargludyddion.

Yr oeddwn yn rheolwr gyfarwyddwr ORS am wyth mlynedd, yn rhedeg y busnes a chodi arian ecwiti cyn i mi fynd yn rheolwr buddsoddi gyda chwmni VC Fusion IP plc. Cyn sefydlu Seren, fe wnes i weithio fel prif beiriannydd ymchwil BICC Cables Ltd.

Rwyf yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn mentrau technoleg sy'n gyfoethog mewn eiddo deallusol sydd â'r potensial i fod yn gwmnïau twf uchel.

Rwyf wedi gweithio gyda nifer o ddarparwyr diwydrwydd dyladwy masnachol a chyd-fuddsoddwyr, ac rydw i'n hoffi helpu busnesau i lunio a datblygu eu syniadau.

Mae gennyf PhD mewn Ffiseg o Brifysgol Caerdydd.